Βιβλιογραφία

 

1. Αυδίκος, Ευάγγελος, Ο Βλάχος στον λαϊκό πολιτισμό. Τρικαλινά 2003, τόμος 23ος, Φ. Ι. Λ. Ο. Σ Τρικάλων.

2. Έξαρχος, Γιώργης, 1994, Αυτοί είναι οι Βλάχοι, Αθήνα, Γαβριηλίδης

3. Έξαρχος, Γιώργης, Βλάχοι. Μνημεία ζωής και λόγου ενός πολιτισμού που χάνεται. Εκδόσεις Επικαιρότητα.

4. Κολτσίδας Αντώνιος, ¨Κουτσόβλαχοι οι βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη¨. Κυριακίδη, 1993.

5. Λαζάρου, Αχιλλέας, ¨Οι Βλάχοι και η διάδοση της ελληνικής παιδείας στους λαούς της Βαλκανικής¨. Αθήνα 1995, εκδ. Ελληνικά Γράμματα

6. Λαζάρου Αχιλλέας, ¨ Βλάχοι και κρατικές παραλείψεις¨, Αθήνα 2002

7. Λαζάρου Αχιλλέας, ¨Καταγωγή και επίτομη ιστορία των Βλάχων της Αλβανίας¨, Ιωάννινα 1994

8. Λαζάρου Αχιλλέας: ¨Ο βλαχόφωνος ελληνισμός στους αγώνες του έθνους¨.

9. Στεργίου, Δημήτριος, ¨Ο Βλάχικος Γάμος της Παλαιομάνινας¨, Εταιρία Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας.

10. Κουκούδης Αστέριος, ¨Οι Μητροπόλεις & η Διασπορά των Βλάχων¨, εκδόσεις ¨Ζήτρος¨

11. Γκαλαΐτσης Τάκης, Έκδοση του συλλόγου Βλάχων Βέροιας

12. Κωνσταντίνος Αδάμ, Eισήγηση στο 3ο Συμπόσιο για τον Ελληνικό Χορό

13. Νικήτα Πρίντζου, άρθρο στην εφημερίδα ¨ΘΕΣΣΑΛΙΑ¨, 19-10-2003

14. Μούζιας Σωτήρης, ¨Περιληπτική αναφορά στην Ιστορία των Βλάχων¨, Αλμυρός 2005

15. Δημ. Οικονόμου, Α΄ συνέδριο Σ.Α.Ε., ¨Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας¨

16. Περιοδικό «Αριστοτέλης» άρθρο του Ιωαν. Αδάμου, τευχ. 245-246, Φλώρινα 1997

17. Απόστολος Παπαθανασίου ¨Οι Βλάχοι της Θεσσαλίας στα Βυζαντινά χρόνια» εφημερίδα ¨ΘΕΣΣΑΛΙΑ¨, 11-7-2004

18. Σπύρος Φορφόλιας, Αργυροπούλι Τυρνάβου, Έρευνα για τους Αρβανιτόβλαχους, (Αδημοσίευτη έρευνα)

19. Γεώργ. Τσαπάνος, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, Μελέτες για τους Βλάχους (Αδημοσίευτη έρευνα)

20. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών, Αλμυρός 1993

21. Πρακτικά 1ου – 7ου Σεμιναρίων Λαογραφίας & Βλάχικων Παραδοσιακών Χορών, ΠΟΠΣΒ

22. «Τα Ιστορικά», τεύχ. 28-29, Αθήνα 1998

23. Στέργιος Β. Φώτου, «Το τετράδιο…της ζωής μου», Βόλος 2005

24. Στέργιος Β. Φώτου «Σέσκλο Μαγνησίας-Προσωπικές αναμνήσεις & πληροφορίες» Βόλος 2005

25. Γιώργος Θωμάς, "Οι Αρβανιτόβλαχοι της Όθρης. Παράξενα έθιμά τους από το 1851", Ηπειρωτική Εστία 1989.

26. Παναγ. Αργυρόπουλος, Ομιλία στον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας για το τατουάζ, 19-05-2005

27. “Les Farserots: Leur langue et origine” άρθρο του Γεώργ. Παδιώτη

28. Διαδικτυακός τόπος: www.vlahoi.net

29. Διαδικτυακός τόπος: www.vlachs.gr

30. Διαδικτυακός τόπος: www.geocities.com/moschopolis

31. Διαδικτυακός τόπος: www.vlaxos.xan.duth.gr

32. Διαδικτυακός τόπος: www.tamos.gr

33. Διαδικτυακός τόπος: www.eranistis.gr